AKTUELNA PONUDA SE NALAZI NA NOVOM SAJTU www.magelantravel.rs

Turistička agencija Magelan | Izleti | Putovanja | Avio karte | Jeftina | Letovanje - Putevima zmajeva kroz Srbiju
Polazna | Srbija | Izleti po Srbiji | Putevima zmajeva kroz Srbiju

Putevima zmajeva kroz Srbiju

Stopama Zmaj Ognjenog Vuka

POLAZAK: 10.10.2015. Srpska mitologija je prebogata pričama o zmajevima. Neki su mitska bića a neki su zaista postojali. 1408. godine Ugarski car Žigmund osniva viteški red od Zmaja. Prvi zmaj posle njega je naš Stefan Lazarević a stotinak godina kasnije još jedan naš vitez - Zmaj biće i Vuk Grgurević, poznatiji u narodu kao Zmaj Ognjeni Vuk. Njihov glavni zadatak je bio odbrana krsta od neprijatelja (tačnije Turaka). Ovaj izlet je priča o ovim našim hrabrim junacima (lavljeg srca :)). Mi Vas na ovoj turi vodimo putevima Zmaj Ognjena Vuka - sremskog zmaja, na kojoj ćete više saznati o viteškom redu Zmaja i njihovom istorijskom značaju. ... [dalje]

Putevima zmaja Stefana Lazarevića i drugih vitezova i zmajeva

Polasci: 11.07.2015. i 14.11.2015. Nekada davno, iza sedam gora i sedam mora, živele su ale koje vatru bljuju i strah seju. Njima na megdan izlazili su vitezovi hrabri „bez mane i straha‟. A onda, na vrata srednjovekovne Srbije, zakucala je opasnost strašnija od zmajeva i ala – Osmansko carstvo. Početkom 15. veka osniva se Viteški red od zmaja koji je imao zadatak da "brani krst od neprijatelja". Iako je "zvanično" despot Stefan Lazarević prvi poneo titullu viteškog reda zmaja koju mu je dodelio ugarski kralj Žigmun, legende kazuju da su i njegov otac Knez Lazar i drugi kosovski junaci takođe bili "zmajevi" (Miloš Obilić Toplica Milan, Kosančić Ivan, Vuk Brankovića) kasnije i Zmaj Ognjeni Vuk. Na našim prostorima borili su se protiv Osmanskog carstva i živote izgubili i drugi "zmajevi": Hunadi Janoš (namesnik Beograda i otac ugarskog kralja Matije Korvina), poljski narodni junak i zmaj Zaviša Crni... ... [dalje]

Zmajevi Kosovskog boja - dvodnevni program

Polazak: 04-05.April 2015. i 31.Oktobar-01. Novembar 2015. ................................ Burna istorija Balkana i Srbije iznedrila je mnoge ličnosti koje su ostale u trajnom sećanju naroda i tradiciji koja se prenosila sa kolena na koleno. Svojim junaštvom, hrabrošću i delima mnoge od tih ličnosti ušle su u legendu. ... [dalje]

ukupno: 3 | prikazano: 1 - 3