Podaci firme:

Naziv: Magelan corporation doo

Adresa sedišta: Novi Sad, Nikole Pašića 7

Agencija posluje ONLAJN

Agencija upisana u APR kao posrednik i nema licencu

Web adresa: www.magelan.rs

E-mail: office@magelan.rs

Osnovna delatnost i šifra: Delatnost putničkih agencija, 7911

Poreski broj( PIB): 101660236

Matični broj: 08706344

Dinarski tekući žiro račun: 250-2070000425770-18 Eurobank

Kontakt telefoni: 065 624 35 26

Lice zaduženo za reklamacije: Dragan Marčeta 065 624 35 26